Stavanger: Horisont 2020 - vi er i gang


Den 28. oktober inviterer Universitetet i Stavanger sammen med Forskningsrådet til et informasjonsmøte om EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020.

1. januar 2014 går det formelle startskuddet for EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon.

Vi er i full gang å forberede implementeringen av det nye programmet som skal avløse 7RP. Horisont 2020 (Horizon 2020) fokuserer på tre hovedprioriteringer for forskning og innovasjon;

  • Excellent Science– dette inneholder bl.a. satsingen på European Research Council (ERC), mobilitetsprogrammet Marie Sklodowska-Curie, Future and Emerging Technologies (FET) samt forskningsinfrastruktur
  • Competitive Industries skal bl.a. gjøre Europa mer attraktivt for investeringer i forskning og innovasjon
  • Tackling Societal Challenges – denne delen fokuserer å de store samfunnsmessige utfordringer som EU og resten av verden står overfor.


H2020 Felles infomøte for næringslivet og akademia


Sted: Universitetet i Stavanger, AR Ø-130 Arne Rettedals hus

10:00 Velkommen og innledning
v/rektor Marit Boyesen


10:10 Dette er Horisont 2020                                   
v/Till Christopher Lech, Forskningsrådet                        


10:50 "Spillereglene"
v/NN, Forskningsrådet


11:20 Lunsj og mingling

12.00- 14.00 TO PARALLELLESESJONER

1. Akademia, med innlegg fra: (Sted: AR Ø-130)

Europe in a changing world: Inclusive, innovative and reflecting societies –Secure societies
v/Berit Berg Tjørhom, Forskningsrådet


Secure, clean and efficient energy
v/Tor Ivar Eikaas, Forskningsrådet


IKT i H2020
v/Kim Davis, Forskningsrådet


Health, demographic change and wellbeing
v/Berit Nygaard, Forskningsrådet

14:00 Oppsummering og avslutning

 

2) Næringsliv - SMB (Sted AR G-101)


Horisont 2020 – noe for din bedrift?
• Konkurransedyktig næringsliv (industrielle nøkkelteknologier)
• SMB-instrumentet
• Eurostars v/Vebjørn Walderhaug, Forskningsrådet


Food security, sustainable agriculture, marine and maritime research and the bio-economy
v/Gudrun Langthaler, Forskningsrådet


Prosjekteksempler og erfaringer med deltakelse i EU-prosjekter
v/Jan Erik Hanssen, 1-Tech


Enterprise Europe Network (EEN) – nye muligheter for bedrifter
v/Christian Quale, IRIS


14:00 Oppsummering og avslutning


Klikk her for påmelding

Deltakelsen er gratis, og vi serverer en enkel lunsj.


Kontaktperson: Kyrre Aas, kyrre.aas@uis.no
 


 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (22.10.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no