Informasjonsmøte om ERASMUS+ 1. november


SIU kommer til UiS den 1. november for å informere om muligheter for mobilitet og samarbeid med europeiske land gjennom EUs nye utdanningsprogram ERASMUS+. Målgruppen er vitenskapelig og administrativt ansatte ved UiS.

ERASMUS+ erstatter EUs Program for Livslang Læring (LLP)  fra 2014. For UiS gir det blant annet større muligheter for internasjonalt utdanningssamarbeid med land utenfor Europa. ERASMUS+ blir mer enn et mobilitetsprogram innen Europa og det åpner det seg muligheter som tidligere har vært etterlyst av norske fagmiljø. Det ser ut til at Norge kan delta i alle aktivitetene, også for det som gjelder samarbeid med tredje land. Eksisterende internasjonale program innen høyere utdanning for samarbeid med land utenfor Europa kommer under samme paraply (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink og samarbeid med industrialiserte land).

Fredag 1. november 2013 arrangeres et informasjonsmøte for alle ansatte ved Universitetet i Stavanger der Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) vil presentere programmet, dets organisering og tiltak for samarbeid. SIU vil på dette møtet rette fokus spesielt på det som er nytt i Erasmusprogrammet med vekt på samarbeidsformer og organisering av mobilitet gjennom nye aktiviteter. Det blir også gode muligheter for å stille spørsmål. Dette er en unik anledning til å bli kjent med ERASMUS+ og komme tidlig i gang med søknader.

Målgruppen er primært faglig og administrativt ansatte ved UiS. Påmelding innen 25. oktober.

PÅMELDING HER

Sted: Arne Rettedals hus, aud. V-101

Program:

09:00 – 09:15
Innledning v/prorektor Tor Hemmingsen: ERASMUS+ og UiS2020 strategi

09:15 - 11:30
SIU v/Vidar Pedersen, avdelingsdirektør, og Kari Omdahl, programkoordinator: Nye muligheter i ERASMUS+

  • Strategiske partnerskap – flerårige nettverk med mange ulike samarbeidstiltak
  • Kunnskapsallianser – omfattende flerårige samarbeidsnettverk i skjæringspunktet utdanning – arbeidsliv
  • Fellesgrader – utvikling av «joint masters» av høy kvalitet (videreføring av Erasmus Mundus)
  • Samarbeid med tredjeland – Erasmussamarbeid utenfor Europa? Ja!

Diskusjon / dialog

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er et nasjonalt kompetanse- og informasjonssenter som fremmer internasjonalt samarbeid gjennom hele utdanningsløpet. SIU er et statlig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet.
 


Sist oppdatert av Trym Holbek (24.10.2013)

Skriv ut artikkel print symbol