Forum for forskning: Litteratursøk


10 like søk på Google Scholar gir 10 ulike trefflister, avhengig av din søkehistorikk. Kravene til etterrettelighet øker, og du kan nå forvente at en reviewer eller disputaskomite ønsker å vite hvordan du har gått fram i søk av relevant litteratur.

Universitetsbibliotekar Else Sauge Torpe vil i dette seminaret gi råd for systematisk søk og hvordan man i artikler eller i en avhandling kan redegjøre for de søkene man har gjort. Deltakere på seminaret vil få erfaring med bruk av ulike søkemotorer og databaser.

I tillegg vil nye Endnote X7 med pdf-funksjon bli gjennomgått. EndNote åpner for å gjøre egne merknader i pdf-filene som lagres i ditt Endnote bibliotek, og som du kan søke på i etterkant. EndNote har over 5.000 bibliografiske stiler og gir mulighet til å sette opp ulike typer bibliografi. Via webversjonen av EndNote kan EndNote-referanser deles med andre.

Tid og sted:
11. desember kl. 09:15-11.15, Arne Rettedals hus V-102
Det blir servert lunsj ved seminarets slutt.

Påmelding ved svar på møteinnkalling i kalender (eller ved e-posthenvendelse til Marianne Gjerlaugsen for HUM og TN).

Førstemann til mølla – maks 70 deltakere. Åpent for alle interesserte.

Velkommen til seminar!
 

Innlegg på seminaret:
Systematisk søking av universitetsbiblotekar Else Sauge Torpe

Eksempel på systematisk review (integrative review)

Nærmere informasjon om Forum for forskning finner du her


Sist oppdatert av Marianne Gjerlaugsen (11.12.2013)

Skriv ut artikkel print symbol