Bilder av ansatte i ansattkatalog


I løpet av oktober vil det bli knyttet bilde av alle ansatte til ansatt-/kompetansekatalogen som ligger på www.uis.no. Det vil samtidig bli mulig for den enkelte å laste opp nytt bilde hvis de ønsker et annet enn det som ligger tilgjengelig i databasen.

I dag er det flere ansatte som ikke har bilde knyttet til sitt «ansattkort» i ansatt-/kompetansekatalogen som ligger på våre eksterne nettsider uis.no og på ansatt- og studentsidene. Dette ønsker UiS å endre på.

Lenke til ansattkatalogen

Det skal være enkelt for studenter, kolleger og eksterne samarbeidspartnere å finne frem til de ansatte på UiS. Derfor ønsker vi et bilde av dere alle i ansattkatalogen, sier rektor Marit Boyesen.

Bilder av ansatte vil bli knyttet til ansattkatalogen automatisk, og bildene som brukes er enten bilde tatt av fotograf eller bilde som ble tatt i forbindelse med ansattkort ved ansettelse.

For at ansatte skal være fortrolig og fornøyd med bildet som vises på nettsidene, blir det utviklet en funksjonalitet som gjør at ansatte enkelt kan laste opp et bilde av seg selv som blir knyttet til ansattkatalogen.

Veiledning for hvordan man laster opp bilder og knytter det til sitt digitale ansattkort vil bli gjort tilgjengelig på ansattsidene.

Hvis det er ansatte som av ulike grunner ikke kan tillate at det vises bilde av dem på nettsidene våre, ber vi om at de melder fra om dette til nettredaktør Hildegard Nortvedt.
Bilder av disse vil da bli fjernet fra den automatiske overføringen som knytter bilder til ansattkatalogen.
Frist for tilbakemelding om dette er 10. oktober.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (27.09.2013)

Skriv ut artikkel print symbol