Nordområdeprogrammet: Utlysning av midler til utdanningssamarbeid


Nordområdeprogrammet skal bidra til økt kunnskap om nordområdene gjennom høyere utdanningssamarbeid mellom norske aktører og aktører i Canada, Japan, Kina, Russland, Sør-Korea og USA.

Nordområdeprogrammet støtter opp under regjeringens nordområdesatsing og finansieres
av Utenriksdepartementet.Det overordnede målet for programmet er å øke, styrke og formidle kunnskap om nordområdene.Felles kunnskapsutvikling skal legge til rette for samarbeid om landenes felles utfordringer slik disse framgår av regjeringens nordområdesatsing, aktuelle temaer er : klima, miljø, ressurser, transport/logistikk, økonomi og urfolksspørsmål.

Man kan søke om midler til utdanningssamarbeid med partnere i Canada, Japan, Russland, Sør-Korea og USA.

Det er for tiden ingen utlysninger i programmet.

For mer informasjon se SIUs sider om Nordområdeprogrammet

Se siste årsrapport til UD her: Årsrapport for Nordområdeprogrammet 2015


Sist oppdatert av Bente Dale (26.09.2017)

Skriv ut artikkel print symbol