Midler til kulturutvekslingssamarbeid i Latvia


Det latviske kulturutvekslingsprogrammet er nå åpen for søknader der norske kulturaktører kan inngå i partnerskap med latviske aktører. Infomøte i Oslo fredag 27. september

Det latviske programmet gir støtte til samarbeidsprosjekter innen musikk, dans, teater, sirkus, visuell og audiovisuell kunst, design, foto og litteratur.

Kulturrådet inviterer til informasjonsmøte om utlysningen førstkommende fredag 27. september kl. 14.00 – 15.30, Mølleparken 2, Oslo.

Det er fortsatt ledige plasser! Meld deg på til anita.eik@kulturrad.no innen torsdag 26. september.

Les mer om samarbeidsmulighetene i Latvia på Kulturrådets hjemmesider.


Sist oppdatert av Trym Holbek (25.09.2013)

Skriv ut artikkel print symbol