Nasjonal sikkerhetsmåned 2017


Oktober er nasjonal sikkerhetsmåned. UiS deltar i denne kampanjen for å øke bevisstheten rundt informasjonssikkerhet, både hos studenter og ansatte.

NorSIS: Norsk senter for informasjonssikring gir informasjon om trusler, råd om forebygging og hjelp hvis du har blitt utsatt for kriminalitet og krenkelse på nettet. I oktober avholdes den nasjonale sikkerhetsmåneden for å øke kunnskap om informasjonssikkerhet. Målet er et nasjonalt løft for en trygg digital hverdag! Stopp - Tenk - Klikk. Det er viktig å bruk sunn fornuft når man daglig arbeider med datamaskiner og digitale verktøy!

Nano-læring
I forbindelse med den nasjonale sikkerhetsmåneden i oktober vil ansatte og studenter ved UiS i en periode jevnlig motta e-post med korte (2-3 min.) elærings­seksvenser. Disse er levert av NorSIS i samarbeid med NKI Junglemap AS. Leksjonene har til hensikt å skape bevissthet rundt informasjonssikkerhet. Leksjoner sendes ut tirsdager og torsdager fra 3. oktober 2017. Tilgangen til leksjonene lukkes den 9. november 2017. 

Hva skjer etter sikkerhetsmåneden
Fokus på sikkerhet vil være et kontinuerlig arbeid og vil naturligvis fortsette etter at måneden er over. Bevisst forhold til informasjonssikkerhet er svært viktig enten du er på jobb eller hjemme og når du bruker PC, Mac, mobil eller nettbrett.

Les mer om sikkerhet
Nedenfor finner du lenker til nyttig lesestoff om hvordan du kan trygge din IT-hverdag:

Få mer informasjon hos NorSIS: Norsk senter for informasjonssikring - Hos NorSIS får du informasjon om trusler, råd om forebygging og hjelp hvis du har blitt utsatt for kriminalitet og krenkelse på nettet.

Informative filmer fra NorSIS


Sist oppdatert av Kathrine Jølle Wathne (13.09.2017)

Skriv ut artikkel print symbol