Revidert BOA - reglement F-07/13, gjeldende fra 1. september 2013


«Reglement om statlige universiteters og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer» - Rundskriv F-20/07 er revidert og erstattet av nytt Rundskriv F-07/13.

En egen arbeidsgruppe fra universitets- og høyskolesektoren har utarbeidet ny veileder til reglementet.

 

Nytt reglementet og veileder vil ikke medføre endring ved UiS sine interne retningslinjer og rutiner.  Reglement og veileder er utarbeidet for å gi mer presise og tydelige klassifiseringskriterier for den eksternt finansiert virksomheten.

 

Les mer om nytt BOA-reglement på KD sine nettsider: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2013/rundskriv-f-07-13-reglement-om-statlige-.html?id=734714

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/hoyere_utdanning/okonomirapportering.html?id=461966 (eksempler på klassifisering)

 

Rundskriv 07/13 er gjeldende fra 1. september 2013. Prosjekthåndboken vil oppdatert med nytt reglement i løpet av kort tid.


Sist oppdatert av Åse Ormøy (13.09.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no