Revidert BOA - reglement F-07/13, gjeldende fra 1. september 2013


«Reglement om statlige universiteters og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer» - Rundskriv F-20/07 er revidert og erstattet av nytt Rundskriv F-07/13.

En egen arbeidsgruppe fra universitets- og høyskolesektoren har utarbeidet ny veileder til reglementet.

 

Nytt reglementet og veileder vil ikke medføre endring ved UiS sine interne retningslinjer og rutiner.  Reglement og veileder er utarbeidet for å gi mer presise og tydelige klassifiseringskriterier for den eksternt finansiert virksomheten.

 

Les mer om nytt BOA-reglement på KD sine nettsider: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2013/rundskriv-f-07-13-reglement-om-statlige-.html?id=734714

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/hoyere_utdanning/okonomirapportering.html?id=461966 (eksempler på klassifisering)

 

Rundskriv 07/13 er gjeldende fra 1. september 2013. Prosjekthåndboken vil oppdatert med nytt reglement i løpet av kort tid.


Sist oppdatert av Åse Ormøy (13.09.2013)

Skriv ut artikkel print symbol