Workshop om kjønn i profesjonsutdanningar


Utfordringar knytt til kjønn i profesjonsutdanningar er tema når Universitetet i Agder, Høgskolen Stord-Haugesund, Foreining for kjønnsforsking i Norge og UiS inviterer til ein workshop i etterkant av konferansen «Kjønnsforskning NÅ!».

Workshopen blir arrangert tysdag 5. november frå klokka 14 til 17, etter konferansen «Kjønnsforskning NÅ!».

Målet med workshopen er å løfte fram utfordringar knytt til kjønn i profesjonsutdanningar, og å få etablert samarbeid på tvers av institusjonar og faggrenser.

På programmet står mellom anna ein paneldiskusjon med Rannveig Dahle (NOVA), Ulla-Britt Lilleås (UiA/UiO), Lise Langåker (HSH), Ingerid Bø (UiS), Febe Friberg (UiS) og Svanaug Fjær (UiS). Ordstyrar for paneldebatten er Kari Nyheim Solbrække, leiar av Foreining for kjønnsforsking i Norge.

Workshopen er gratis, men dei som er interesserte bes melde seg på til fredrik.langeland@uis.no innan 15. oktober.

Arrangementet er opent for alle interesserte.

Program for workshopen:
14.00-14.15: Velkommen
14.15-14.45: Kjønn i teknisk-naturvitenskapelige fag/fagmiljø: PhD stipendiat Marianne Løken (UiO)
14.45-15.00: Spørsmål og diskusjon med salen
15.00-15.30: Kjønn i profesjonsutdanningene innenfor helse- og sosialfag: førsteamanuensis Åse Vagli (UiS)
15.30-15.45: Spørsmål og diskusjon med salen
15.45-16.00: Kaffepause
16.00-17.00: Paneldiskusjon. I panelet: Rannveig Dahle (NOVA), Ulla-Britt Lilleås (UiA/UiO), Lise Langåker (HSH), Ingerid Bø (UiS), Febe Friberg (UiS) og Svanaug Fjær (UiS). Ordstyrer: Kari Nyheim Solbrække (UiO)

Velkommen!


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (20.10.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no