Kurs i å lage skinnbåt


Søndag 15. september fra kl. 12 til 15 demonstrerer medlemmer av Svithun husflidslag hvordan du lager en skinnbåt av kuhud og pilkvister på Arkeologisk museum.

Svithun husflidslag skal demonstrere hvordan du kan lage en padlebåt som kalles coracle. Husflidslaget skal lage en kopi av båter som er funnet bevart i utgravinger helt tilbake til yngre steinalder i England.

Coracle er en enkel farkost som kan lages på elvebredden. Den er også lett å bære med seg.

Lignende båter brukes fortsatt flere steder i verden, blant annet i India. Farkoster med en ramme av tre trukket med skinn regnes for å tilhøre de eldste båttypene.

Åpningstider: tirsdag 11–20, onsdag – lørdag 11–15, søndag 11–16, mandag stengt.


Sist oppdatert av Ida Gudjonsson (23.09.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
Coracle i India
Båter av typen coracle brukes i mange land. Bildet er fra Tungabhadra i India. Foto: Dey Sandip
To båter av typen coracle, en mann og en gutt.
Båten til høyre er ferdig laget, mens den til venstre ikke er trukket med skinn enda. Foto: Svithun husflidslag

FØLG UIS I SOSIALE MEDIER