Seminar for ph.d.-kandidater og veiledere


Utdanningsavdelingen arrangerer 14. oktober det årlige veiledningsseminaret for ph.d.-kandidater og veiledere på Sola Strand Hotel. Professor Bjørn M. Hofmann fra Høyskolen i Gjøvik/Universitetet kommer for å snakke om forskningsetikk.

Tema for seminaret er todelt. Professor Bjørn M. Hofmann fra Høyskolen i Gjøvik/Universitetet i Oslo vil ha et foredrag om forskningsetikk, der han stiller spørsmålet om fusk blant ph.d.-kandidater bare gjelder noen veldig få.

Han har sammen med Søren Holm og Anne Ingeborg Myhr foretatt en nasjonal spørreundersøkelse, der kandidater ved de medisinske fakultetene i Norge ble spurt om sitt forhold til fusk. Resultatene av denne undersøkelsen vil bli lagt frem på seminaret.

I del to av seminaret blir det satt søkelys på den såkalte «kappen» i artikkelbaserte avhandlinger. Krav til kappen varierer veldig fra fagmiljø til fagmiljø, og det finnes heller ingen detaljerte retningslinjer nasjonalt.

Representanter fra de tre fakultetene ved UiS vil danne et panel som skal belyse denne problemstillingen. Seniorrådgiver Rakel Christina Granaas fra Universitets- og høgskolerådet (UHR) vil også delta for å redegjøre for hvordan man i UHR jobber med nasjonale retningslinjer eksempelvis for kappen.

Program for seminaret

Påmelding (frist: 20. september)


Sist oppdatert av Mona Heimdal (11.09.2013)

Skriv ut artikkel print symbol