Heder og diplom for EAIR-konferanse


Under den årlige EAIR-konferansen, som nylig ble arrangert i Rotterdam, fikk arrangørene ved UiS en plakett og et diplom for gjennomføringen av konferansen i fjor.

I følge professor emeritus og leder for konferansen, Jan Erik Karlsen, ble han og arrangørene hedret for vel gjennomført konferanse i Stavanger. Den 34. EAIR- konferansen ble arrangert fra 5. til 8. september 2012 og temaet var ulike sider av den høyere utdanningssektorens utfordringer, med hovedvekt på UH-sektorens sosiale kontrakt.

The European Higher Education Society (EAIR) er en uavhengig medlemsorganisasjon for forskere og administrativt personale innen høyere utdanning. Et av målene for organisasjonen er å løfte fram god politikk og praksis knyttet til forskning og utdanning, ledelse og organisasjon. EAIR har nærmere 500 medlemmer fra 50 land verden over, men flest fra Europa.

Konferansen i Stavanger trakk nærmere 300 deltakere fra høyere utdanning, som i følge Karlsen, har gitt toppscore til arrangementet i fjor.

– I evalueringen var tilbakemeldingen at alle deler av arrangementet fungerte fremragende; det praktiske, det sosiale, det faglige og det finansielle. Så godt som alle ville anbefale arrangementet til andre, sier Karlsen, som takker alle som var involvert i gjennomføringen.

– Den gode tilbakemeldingen viser hvor viktig det er å planlegge godt, konstaterer Karlsen.

I tillegg til Jan Erik Karlsen bidro blant andre Kristofer Henrichsen, Maren Anne Kvaløy, Stig Selmer-Anderssen, Eli Løvaas Kolstø, Tom Klemetzen, Marit Cecilie Farsund og Hege Skjelbred-Knudsen med gjennomføringen av EAIR-konferansen.

Bakgrunn: UiS blir vertskap for EAIR-konferanse


Sist oppdatert av Silje Stangeland (12.09.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
Arrangørene av EAIR med leder Jan Erik Karlsen (foran) som holder diplom og plakett
Utdanningsdirektør Kristofer Henrichsen og rådgiverne Maren Anne Kvaløy, Marit Cecilie Farsund, Stig Selmer-Anderssen og Hege Skjelbred-Knudsen var viktige bidragsytere under EAIR-konferansen ved UiS. Professor emeritus og leder for arrangementet, Jan Erik Karlsen, viser fram diplom og plakett.

FØLG UIS I SOSIALE MEDIER