Nye utlysninger innen EØS-stipendprogram


Mange land i Europa lanserer i disse dager sine stipendprogram i EØS-midlene. Disse gir mulighet for å samarbeid om mobilitet og institusjonelle prosjekter med 11 europeiske land.

EØS-stipendfond
EØS‐stipendfondet (11 programmer, økonomisk ramme på ca. 33 millioner euro) er et viktig supplement til EUs utdannings- og forskningsprogrammer, som kan videreutvikle eksisterende samarbeidsnettverk eller være en inngangsport til nye nettverk, prosjekter og program (Erasmus+, Horizon 2020, osv). Følgende 11 mottakerland har opprettet EØS‐stipendfond: Bulgaria, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Tsjekkia, og Ungarn.

Nye utlysninger
Spania, Slovenia og Romania har nylig lyst ut EØS-midlene til forberedende besøk, toveis mobilitet og institusjonelle samarbeidsprosjekt. Midlene kan brukes til student- og ansattmobilitet (studier, undervisning, deltakelse i seminarer, konferanser, osv.), utvikling av spesialiserte kurs og studieprogram, organisering av felles arrangementer og andre aktiviteter.
Søknadsfristen: oktober (se landsidene for eksakt dato). Mer detaljert informasjon på SIUs nettsider.

Kontaktseminar i Bucharest
Programoperatøren i Romania arrangerer kontaktseminaret for norske og rumenske institusjoner som skal foregå 9.-12. oktober 2013 i Bucharest. Arrangøren dekker reise- og oppholdsutgifter for norske representanter.

Neste utlysning
Neste utlysning av EØS-midler vil bli annonsert i Tsjekkia i oktober (søknadsfrist i desember).
I forbindelse med dette planlegger SIU en informasjonsdag sammen med den tsjekkiske programoperatøren NAEP i Bergen/Oslo i oktober.

Kontakt gjerne fakultetskoordinatorer i Internasjonalt kontor for råd og bistand til stipendprogrammene.


Sist oppdatert av Trym Holbek (09.09.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
EØS-midlene logo
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no