Kurs i It's Learning for ansatte


UiS-IKT arrangerer temakurs i It's Learning i løpet av september. Kursene omhandler tester, oppgaver og deling.

Rom: Ø-216 (AR)
Kl: 09:00 - 11:00

13.09: Tester/vurderinger
Hvordan bruke testverktøyet til å bygge vurderinger, formative eller summative. Det finnes mange flotte ulike spørsmålstyper, ikke bare de tradisjonelle multiple choice. Ta ut vurderingsrapporter fra itslearning.

20.09: Opprette og behandle oppgaver
Opprettelse av oppgaver. Lag oppgaveteksten i itslearning eller legg den til som et vedlegg til oppgaven. Individuell eller gruppe besvarelse. Behandling av innleveringer. Retting og kommentering.

27.09: Samarbeid og deling - Mapper, prosjekter, diskusjonsforum, bibliotek og blogg
Lær om ulike måter å samarbeide ved bruk av Itslearning. Gi eksklusive tilganger til mapper. Bruk prosjekter som utviklingsarena. Bruk diskusjonsforum som FAQ eller refleksjons¬arena. Bruk Itslearning for opprettelse av egen blogg for informasjon og meningsytringer. Bruk Mitt bibliotek til å dele innhold mellom emner eller dele med omverdenen.

Klikk her for å bestille plass


Sist oppdatert av Jon Bjelland (09.09.2013)

Skriv ut artikkel print symbol