Forskningsseminar: «Neolitikum – bare en jordbruksrevolusjon?»


Tirsdag 10. september kl. 12.15 arrangeres det forskningsseminar på Arkeologisk museum. Kristine Orestad Sørgård vil presentere foreløpige resultater fra sitt doktorgradsprosjekt om offerfunn fra senneolitikum.

Seminaret finner sted på møterom 1,2,3.

Neolitikum representerer et av de største omdreiningspunktene i menneskehetens historie. Men var dette bare en «jordbruksrevolusjon»?

Innleder og stipendiat Kristine Orestad Sørgaard presenterer noen foreløpige resultater fra sitt doktorgradsprosjekt, som er en studie av offerfunn fra senneolitikum og eldre bronsealder. Hun argumenterer for at den neolittiske «revolusjonen» i vel så stor grad handler om kosmologiske omlegginger og nye måter å forstå seg selv og omverdenen på.


Sist oppdatert av Ida Gudjonsson (06.09.2013)

Skriv ut artikkel print symbol