Forskningsrådet tilbyr 700 millioner kroner til innovative bedrifter


Forskningsrådet har nå lagt 700 millioner kroner på bordet til næringslivets mest innovative bedrifter. For første gang har innovasjonsprosjektene felles søknadsfrist.

De 700 millionene skal fordeles gjennom mange forskjellige programmer i Forskningsrådet, og det brede næringsrettede programmet Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) lyser alene ut vel 300 millioner kroner. En oversikt over de forskjellige programmene som lyser ut innovasjonsprosjekt med frist 16. oktober kl. 13:00 finnes her. Blant temaene som prioriteres i denne runden er petroleum, energi, bioteknologi, nanoteknologi, IKT, havbruk, maritim og skog- og tresektoren.

Formålet med innovasjonsprosjektene er at de skal utløse FoU-aktivitet i næringslivet som spesielt bidrar til innovasjon og bærekraftig verdiskaping. Bedrifter, bedriftssammenslutninger og næringslivsorganisasjoner skal normalt stå som hovedsøker, og det forutsettes som regel en egenfinansiering på 50%. Det kan søkes etter relevante prosjektkostnader slik som personalkostnader, kjøp av eksterne FoU- tjenester, ett eller flere stipend og direkte prosjektutgifter. Her kan du lese mer om søknadstypen "Innovasjonsprosjekt i næringslivet".

Ta kontakt med forskningsrådgivere på UiS med spørsmål om utlsyningen eller for hjelp i søknadsprosessen.

Lena Forgaard bistår ved helserelaterte prosjekter og

Vibeke bull for andre typer prosjekter.


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (30.01.2014)

Skriv ut artikkel print symbol