UiS-tur til ONLINE EDUCA BERLIN


Er du nysgjerrig på e-læring, men usikker på hva dette innebærer? Eller er du allerede i gang med nettstøttet undervisning og interessert i å lære mer om internasjonale trender og hvordan andre gjør dette? Bli med NettOp på «felles» UiS-tur til verdens største konferanse for e-læring, ONLINE EDUCA BERLIN, 4.-6. desember. Påmelding nå!

Hovedtemaene på årets ONLINE EDUCA er:

• Creativity and Engagement
• Global Learning
• Modern Problems: Smart Solutions
• Redefining Formal Learning
• Learning Analytics
• Work and ‘Life-Wide’ Learning

Se for øvrig: www.online-educa.com

NettOp er UiS sin avdeling for utvikling av digitale læremidler og løsninger for nettbasert undervisning og har deltatt på konferansen i en årrekke. ONLINE EDUCA BERLIN er svært omfattende. NettOp vil derfor lage et opplegg for de påmeldte på og rundt konferansen, med felles møtepunkt hvor vi kan dele inntrykk og gi anbefalinger i programmet. NettOp tar også ansvaret for fly-, hotel- og konferansebooking. Pris per person, avhengig av deltakerantallet, blir ca kr 12 000,-.

Prisen inkluderer:
• fly tur/retur Stavanger-Berlin: Avreise vil være onsdag 4. desember midt på dagen, retur fredag 6. desember sent på kvelden.
• to overnattinger på hotell, inkl frokost; konferansehotellet eller i gangavstand
• konferanseavgift, inkl lunsj på begge konferansedagene (torsdag 5. og fredag 6.)
• uformelt arrangement på ettermiddag /kveld onsdag 4. desember, med «guidet» tur til Berlins berømte julemarkeder; mulighet for lett, typisk tysk måltid betalt individuelt
• fellesarrangement og bespisning på kvelden torsdag 5. desember, med spennende «innslag» og god stemning

Eventuelle ønsker om individuelle avvik fra dette fellesopplegget må spesifiseres tydelig i påmeldingen.

Kostnaden blir fakturert den enkelte avdeling/institutt hvis ikke annet er spesifisert ved påmelding. Påmelding må derfor være avklart med nærmeste leder. Individuelle reisekostnader utover det som dekkes i deltagerprisen, må dekkes av den enkeltes avdeling på vanlig måte via reiseregning.

Konferansen er populær blant nordmenn, og spesielt fly fra Norge blir fort fullbooket. Vi har også en øvre grense for hvor mange vi kan organisere i dette fellesarrangementet. Her gjelder derfor første mann til mølla-prinsippet, med påmeldingsfrist senest 1. oktober.

Meld deg på med fullt navn, avd./institutt (bestillerkode), mobilnr snarest til:
Helene Gram, rådgiver/pedagogisk designer: helene.gram@uis.no
Telefon: 51 832721/984 42 108

Ønsker man å delta på konferansen utenfor dette opplegget, er selvfølgelig det mulig. Påmelding og reise må da organiseres av den enkelte.


Sist oppdatert av Silje Stangeland (04.09.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
Logo Online Educa Berlin
KONFERANSE OM E-LÆRING: Nå kan du bli med NettOp på «felles» UiS-tur til verdens største konferanse for e-læring
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no