Nye utlysninger fra EØS-midlene: Slovenia, Spania og Romania


Slovenia, Spania og Romania lyser ut EØS-midler til forberedende besøk, toveis mobilitet og institusjonelle samarbeidsprosjekt. I tillegg kan norske institusjoner melde seg på et kontaktseminar i Romania.

Fagmiljøer ved UiS kan få tilgang på midlene gjennom felles søknad med en partnerinstitusjon i en av landene. Utlysningene ligger inne under de tre landenes stipendprogram for høyere utdanning, og midlene skal brukes til enten forberedende besøk, mobilitet begge veier eller institusjonelle samarbeidsprosjekter.

Les mer om hvert lands stipendprogram i korte trekk her på SIUs nettsider.


Sist oppdatert av Trym Holbek (29.08.2013)

Skriv ut artikkel print symbol