Endringer i bemanningen i utdanningsavdelingen


Rådgiver Inger Thorshaug har studiepermisjon fra utdanningsavdelingen fra medio august 2013 til 10. juni 2014. Hun har vikariert for Eilef Gard som er på plass i sin stilling i avdelingen 1. oktober 2013. Inger tiltrer ny stilling innen phd-utdanning i avdelingen etter endt permisjon. Rådgiver Maren Anne Kvaløy skal ha studiepermisjon fra sin stilling i utdanningsavdelingen fra 1. september til 10. juni 2014. Stig Selmer-Anderssen vikarierer i perioden. Stig ivaretar fortsatt kvalitetskontorets oppgaver.


Sist oppdatert av Maren Anne Kvaløy (27.08.2013)

Skriv ut artikkel print symbol