SV-fakultetet inviterer til forum for forskere


Et nytt forum for forskning ved SV-fakultetet starter opp i høst. Første samling er onsdag 28. august der temaet er søknadsskriving og hvordan få ekstern finansiering til forskningsideer. Forumet er åpent for alle interesserte.

– Forum for forskning er en seminarrekke med vitenskapelig ansatte som primærmålgruppe.  Forumet skal være en arena for faglig påfyll og forskningsrelevant informasjon. Seminarene vil ha ulik lengde alt etter tema. Både interne og eksterne foredragsholdere vil bli benyttet, forteller prodekan for forskning ved SV-fakultetet, Trude Furunes.

– SV-fakultetet er primærgruppen når vi velger ut tema, men det er åpent for alle, sier Furunes.

Les mer om forumet her

Første samling er onsdag 28. august kl. 12.30-14.00 i rom H-317 i Ellen og Axel Lunds hus.

Temaet for samlingen er søknadsskriving og har tittelen «Hvordan få ekstern finansiering til dine forskningsideer?».

Vibeke Hervik Bull, rådgiver for ekstern finansiering ved Forsknings og innovasjonsavdelingen (FIA) UiS, vil presentere kommende utlysninger og trender i Norges Forskningsråd (NFR), samt si noe om hva FIA kan bistå med i søknadsskrivingen.

Professor Mari Rege (HHUiS), har fått gjennomslag for flere store søknader i NFR og har også erfaring fra NRFs Divisjonsstyre for Helse & samfunn og Programstyre for Sykefravær. Hun er invitert til å si noe om hva hun oppfatter som suksesskriterier hos NFR og gir råd til prosjektplanleggingen.  
 
Det blir servering av kaffe, te og frukt.

Velkommen til seminar!


Sist oppdatert av Silje Stangeland (23.08.2013)

Skriv ut artikkel print symbol