Midler utlyses til prosjekter på samfunnsrisiko.


Forskningsrådet lyser ut midler med frist 4. september til forprosjekter og forskerprosjekter innen samfunnsrisiko.

Det lyses ut 14 mill. kr til forskerprosjektene på medier og kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom myndigheter/operative enheter. På Forskningsrådets sider er det nevnt flere eksempler på forskningsutfordringer innen disse temaene. Man kan søke på 5-7 mill. kroner for prosjekt på mellom 2-4 år. 

Forprosjektene er ment å stimulere til etablering av møteplasser for å skape samarbeid og samhandling mellom forskningsmiljøer i fagfeltet samfunnssikkerhet. Hensikten med forprosjektmidlene er å skape grunnlag for felles søknader om midler til SAMRISK II og HORIZON 2020. Forskningsrådet ønsker forprosjekter som enten er tematisk orientert på temaet Krisehåndtering: «Læring og gjennomføringsevne/styring, organisering og kultur», eller prosessorientert i forhold til etablering av internasjonale samarbeidsrelasjoner. Man kan søke om inntil 100 000 kr til forprosjekt.


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (21.08.2013)

Skriv ut artikkel print symbol