NIFU-rapport om styrer på fakultets- og instituttnivå


NIFU har nå gjennomført evalueringen av hvordan ordningen med styrer på fakultets- og instituttnivået fungerer ved UiS. Evalueringsrapporten er nå tilgjengelig på ansattsidene.

Da ordningen med innføring av styrer på fakultets- og instituttnivå ble vedtatt i 2010, vedtok styret samtidig at ordningen skulle evalueres etter ca. to år. NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) fikk i vår oppdraget med å gjennomføre en slik evaluering. Denne har har bestått av gruppeintervjuer med ca. 50 ansatte, gjennomgang av diverse styredokumenter og ikke minst en survey blant alle ansatte. Evalueringen ble gjennomført i tidsrommet april - juni.

Arbeidet har resultert i en rapport der man har evaluert både funksjonaliteten og effektene av styrene, som har vært i aksjon fra 2011. Rapporten skisserer også mulige utviklingsretninger for styrene, samt konkrete tiltak med sikte på å forbedre funksjonaliteten.

Les rapporten fra NIFU her.

Evalueringsrapporten vil bli presentert i et utvidet lederforum 6. september, der også fakultets- og instituttstyrelederne vil bli invitert. Videre vil rapporten bli forelagt universitetsstyret i møtet 3. oktober.


Sist oppdatert av Tore Bjørn Hatleskog (20.08.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no