INNOVASJONSDAGER 2013


Senter for Innovasjonsforskning inviterer til spennende og variert program i forbindelse med Innovasjondagene på UiS torsdag 5. og fredag 6. september.

Senter for Innovasjonsforskning arrangerer Innovasjonsdager på UiS torsdag 5. og fredag 6. september. Programmet er allsidig med mulighet å melde seg på de delene som er av interesse for den enkelte. Arrangementet er åpent for alle interesserte.

Torsdag 5 september kl. 10 starter arrangementet med et to timers seminar rettet mot forskning og problemstillinger og utfordringer vedrørende kommersialisering, immaterielle rettigheter og patenter. En av foredragsholderne er professor Olav Torvund i tillegg til representanter fra Næringsdepartementet og Prekubator TTO. Dette er nyttig for alle som driver forskning og utvikling ved UiS og andre forskningsinstitusjoner.

Etter lunsj blir det høytidelig åpning av Innovasjonsdagene ved rektor og utdeling av Sparebank 1 SR-banks Innovasjonspris for ansatte ved IRIS og eller UiS. Professor Michael Storper fra London School of Economics, UCLA og Sciences PO i Paris vil holde innlegg «Keys to the city: How Innovation Shapes Development».  Seansen avsluttes med en rundebords-diskusjon om «Innovation Policies for a Knowledge-Based Economy» med blant annet professorene Andres Rodriguezz-Pose (LSE), David Rigby (UCLA), Bjørn T Asheim (Lund/UiS), Michaela Trippl (Lund) og Abeliadirektør og samfunnsdebattant Paul Chaffey.

Senere på dagen starter en todagers internasjonal workshop om «New Policies for a knowledge-based economy: Innovation and Regional Development.

Klikk her for nærmere informasjon om program og påmelding. NB! Merk at det er mulig å melde seg på de ulike delene som inngår i arrangementet.

Videresend gjerne informasjon om Innovasjonsdagene 2013 til kolleger og bekjente i og utenfor institusjonen som dette kan ha interesse for.


Sist oppdatert av Egil C. Svela (19.08.2013)

Skriv ut artikkel print symbol