EU lanserer internasjonaliseringsstrategi


Den 11. juli 2013 lanserte EU-kommisjonen en strategi for internasjonalisering av utdanning med tittelen: "European Higher Education in the World". Strategien vektlegger kvalitetssikret mobilitet, internasjonalisering hjemme, digital læring og strategiske partnerskap.

"European Higher Education in the World" ser utover Europas grenser, og gir anbefalinger for etablering av samarbeid  mellom EU-land og resten av verden. Målet er å styrke europeisk konkurransedyktighet og sysselsetting i tråd med EU2020-målene.

Strategien bygger hovedsakelig på to grunnlagsdokumenter: "Supporting growth and jobs – an agenda for the modernisation of Europe's higher education systems"(2011) og "Rethinking Education:Investing in skills for better socio-economic outcomes" (2012).

I strategien vektlegges tre hovedpunkter som grunnlag for modernisering og kvalitetsheving av utdanning ved europeiske høyere utdanningsinstitusjoner:

  • Kvalitetssikret mobilitet mellom landene i European Higher Education Area (EHEA) og resten av verden, herunder strukturert mobilitet gjennom felles gradssamarbeid (double/multiple/joint degrees)
  • Internasjonalisering hjemme for det store flertallet av ikke-mobile studenter og ansatte, samt digitale verktøy i undervisning
  • Strategiske partnerskap mellom EHEA-land og resten av verden og kapasitetsbygging i relasjonen Nord-Sør

Medlemslandene i EU og deres høyere utdanningsinstitusjoner for å innføre disse tiltakene. EU selv iverksetter fra 2014 sitt nye utdanningsprogram, Erasmus+, som inneholder mange muligheter for finansiering av tiltak som støtter opp under strategien. Norge vil for første gang være fullt medlem i Erasmus+, og UiS får derfor helt nye muligheter til å delta i globale partnerskap.

EU vil også arbeide for å gjøre Europa enda mer attraktivt som studiested gjennom å promotere verktøy som ECTS-systemet for godkjenningsarbeid og overføring av studiepoeng mellom land. Økt åpenhet skal skapes gjennom U-Multirank, et nytt brukerstyrt rangeringssystem som lar den enkelte institusjon produsere sin egen rangering basert på selvvalgte indikatorer.

 


Sist oppdatert av Trym Holbek (08.08.2013)

Skriv ut artikkel print symbol