Erasmus+ blir EUs nye utdanningsprogram fra 2014


Rådet, Kommisjonen og Parlamentet er blitt enige om EUs nye utdanningsprogram for perioden 2014-2020. Dette heter Erasmus+, og åpner for helt nye muligheter for mobilitet og samarbeid. Norge blir for første gang fullt medlem i alle utdanningsaktivitetene.

I januar 2014 erstattes EUs Program for Livslang Læring (LLP-programmet) av det nye utdanningsprogrammet nå kjent som Erasmus+. I dette nye programmet erstattes alle sektorprogrammene Erasmus, Comenius, Grundtvig og Leonardo av tverrgående, aktivitetsorienterte program. I tillegg legges EU-programmet Aktiv Ungdom og en egen del for sport inn i Erasmus+.

Budsjettet øker med 40% fra inneværende periode, og omfatter dessuten samarbeidsaktiviteter med institusjoner i land utenfor EU. Det vil for eksempel bli mulig med mobilitet mellom Norge og Island, og også mellom for eksempel Norge og Tyrkia, som er et kandidatland. Fra EUs side ønsker man med dette å minske fragmenteringen av de forskjellige programmene, styrke kvaliteten i høyere utdanning og å fremme Europa som en attraktiv destinasjon for høyere utdanning. 

Erasmus+ blir organisert rundt hovedaktivitetene mobilitet, samarbeidsprosjekter og policyutvikling. Hovedandelen av pengene går til mobilitet, men store summer settes også av til samarbeidsprosjekter. Helt nytt er det at både mobilitet og samarbeidsprosjekter kan igangsettes med land utenfor EU. For samarbeidsprosjektene er forbindelse med arbeidsliv enda sterkere til stede enn tidligere.

Detaljene i Erasmus+ er ikke kjent ennå, da det fortsatt ikke er formelt godkjent av Europaparlamentet. Det er imidlertid liten grunn til å tro at det blir store endringer i forhold til det som foreligger av informasjon.

Den 16. oktober 2013 vil SIU komme til Stavanger og informere ytterligere om Erasmus+. Se SIUs nettsider for detaljer. Inntil videre kan man orientere seg i det nye programmet her:

SIU nyhetssak om Erasmus+

Enighet om nytt Erasmus-program (Europaportalen)

Irlands presidentskaps nyhetssak om Erasmus+

Europaparlamentets informasjon om Erasmus+

 


Sist oppdatert av Trym Holbek (05.08.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
EU LLP logo
I 2014 erstattes LLP-programmet av Erasmus+
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no