Oppdatert informasjon etter helgens driftstans


IT Servicedesk (it-hjelp@uis.no) kan nå motta epost og behandle disse fortløpende. Mail mottatt i perioden med driftstans blir behandlet fortløpende. Enkelte saker som ble behandlet torsdag/fredag sist uke kan ha blitt tapt. Vennligst ta kontakt med IT hvis din sak ikke er blitt fulgt opp. I helgen fikk flere IT systemer ved UiS driftstans, mest sannsynlig på grunn av lynnedslag. Vi i IT avdelingen jobber fortløpende utover dagen med å få alle systemer operative.

Status IT systemer:

 • Produksjon av studentkort er operativ.
 • Citrix (fjerntilgang) er tilgjengelig, men med redusert kapasitet. Vi regner med at den er fullt operativ mot slutten av neste uke.
 • Lync er operativ (krever omstart).
 • Epost er i drift (både via Outlook og web)
 • F: disk (ditt hjemmeområde) er ok.
 • G: disk (fellesområdet) er på plass.
 • Follow me Print (utskrift) for ansatte og studenter er operativ.
 • Feide pålogging er ok. Betyr også at It's Learning er operativt.
 • Studentregistrering (aktivering av ny IT-bruker til studenter) er operativ.

Denne siden vil oppdateres utover dagen når systemer blir operative.


IT Service Desk (it-hjelp@uis.no) can now receive email and manage these consecutively. Mail received in during the downtime is processed continuously. Some cases that were processedThursday / Friday last week may have been lost. Please contact IT  Service Desk if your case has not been followed up. This weekend, several IT systems at UiS were disabled, most likely due to lightning. The IT department is working continuously throughout the day to restore all systems. 

Status IT systems:

 • Production of student cards is operational.
 • Citrix (remote access) is available at reduced capacity.
 • Lync is operational (may require restart).
 • Email is operational (both via Outlook and web)
 • F: drive (your home area) is ok.
 • G: drive (common area) is operational.
 • Follow me Print (printing) for employees and students is operational.
 • Lync is hopefully in place on tuesday.
 • Feide login is ok. This means that It's Learning is operational.
 • Student registration (activation of new IT user account for students) is operational.

This page will be updated throughout the day when the systems become operational.


Sist oppdatert av Jon Bjelland (07.08.2013)

Skriv ut artikkel print symbol