Ny utlysning av midler fra Nordic Master Programme


Nordic Master Programme (NMP) lyser på ny ut midler til utvikling og implementering av nordiske fellesgrader på masternivå. Søknadsfrist er 15. november 2013.

NMP er Nordisk Ministerråds program for felles masterprogram, og har i perioden 2007-2012 støttet opprettelse og drift av 18 masterprogram. Ordningen gir studenter store valgmuligheter innen kurs og spesialisering fra samarbeidende institusjoner. I tillegg gis store muligheter for å bygge utdanningstilbud rundt forskningssamarbeid.

Konsortier med minst tre nordiske institusjoner kan søke om inntil 1,1 mill DKK til utvikling og til støtte for de første gjennomføringsrundene av programmet. Det kan også gis noe støtte til Forberedende besøk.

Utlysningen og «Guidelines for applicants» kan en finne på SIU sine engelske programsider

Se NMP-poster med info og liste over igangsatte masterprogram!

Søknadsfrist: 15. november 2013

Spørsmål og andre henvendelser vedrørende programmet kan rettes til nordicmaster@siu.no eller til fakultetskoordinatorene i Internasjonalt kontor.

 


Sist oppdatert av Trym Holbek (09.07.2013)

Skriv ut artikkel print symbol