Bjørn Hjertager blir fungerende dekan


Professor Bjørn H. Hjertager vil fra 15. september tiltre som fungerende dekan ved TN inntil ny dekan er tilsatt.

Dekanstillingen ved Det teknisk-naturvitenskapelig fakultet vil bli utlyst tidlig i høst.

Dette skjer i forbindelse med at nåværende dekan Ole Ringdal går over i stilling som administrerende direktør ved IRIS (se egen sak).


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (05.07.2013)

Skriv ut artikkel print symbol