UIS-tur til ONLINE EDUCA BERLIN


Er du nysgjerrig på e-læring, men usikker på hva dette innebærer? Eller er du allerede i gang med nettstøttet undervisning og interessert i å lære mer om internasjonale trender og hvordan andre gjør dette? Bli med NettOp på «felles» UiS-tur til verdens største konferanse for e-læring, ONLINE EDUCA BERLIN, 4.-6. desember.

Konferansen er den 19. i rekken og har etablert seg som et viktig internasjonalt referansepunkt for alle som driver med ulike former for teknologistøttet undervisning, administrativ støtte til undervisning, planlegging og strategi.
Også for norske utdanninginstitusjoner og myndigheter er konferansen sentral og faktisk det møtestedet som samler flest nordmenn angående temaet «e-læring». Men nettopp på grunn av omfanget, kan konferansen virke overveldende, med et mylder av tekniske løsninger og nye begrep. NettOp vil derfor lage et opplegg rundt konferansen, med anbefalinger, oppsummeringer og erfaringsdeling – og noe sosialt.

NettOp er universitetets støtteavdeling for utvikling av digitale læremidler og løsninger for nettstøttet undervisning. NettOp har deltatt på ONLINE EDUCA i en årrekke, også med stands og presentasjoner, og kjenner konferansen bra.
Flere av NettOps fagfolk vil bidra til opplegget og kunne veilede på de fleste områder som konferansen dekker.

Hovedtemaene på årets ONLINE EDUCA er:

• Creativity and Engagement
• Global Learning
• Modern Problems: Smart Solutions
• Redefining Formal Learning
• Learning Analytics
• Work and ‘Life-Wide’ Learning

Se for øvrig: www.online-educa.com

Opplegget som NettOp arrangerer vil være uformelt, og kostnaden for reise og konferanse må avklares med nærmeste leder og dekkes av den enkeltes avdeling. NettOp vil anbefale et felles hotell, men forøvrig gjøres all booking av den enkelte. Mer informasjon følger i august, men inntil videre, sett av de aktuelle datoene.

Kontakter:
Atle Løkken, leder NettOp: atle.lokken@uis.no
Helene Gram, rådgiver/pedagogisk designer: helene.gram@uis.no
 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (24.06.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no