UiS får nytt sak- og arkivsystem


Universitetet i Stavanger har sammen med 35 universiteter og høyskoler inngått avtale med Software Innovation om levering av nytt sak- og arkivsystem. Systemet heter Public 360 og ble valgt bl.a. på grunn av høy brukervennlighet og fleksibel integrasjon.

Software Innovation (SI)  er et godt etablert skandinavisk programvareselskap som leverer sak- og arkivsystemet Public 360 til blant annet Helsedirektoratet, Toll og Avgiftsdirektoratet, Riksrevisjonen, Norges Bank, Avinor, Utlendingsnemnda og  Statens kartverk.

De viktigste kriteriene for valget av Public 360 er brukervennlighet, integrasjon mot fagsystemer og pris, i tillegg til de funksjonelle og tekniske kravene. Målsetningen med Public 360 er at det skal være enkelt å ta i bruk også for de som ikke jobber i sak- og arkivsystemer til daglig.

Systemet skal også ha gode integrasjonsmuligheter mot andre fagsystemer og skal fra starten av være integrert med blant annet FS (Felles studentsystem) og Outlook. Dette vil gjøre saksbehandling betraktelig enklere og føre til større dokumentfangst.

Public 360 skal også kunne muliggjøre fremtidige løsninger for digital kommunikasjon med brukere av offentlige tjenester i tråd med regjeringens digitaliseringsprogram.

Vi regner med at utrulling vil skje senhøsten 2014.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (21.06.2013)

Skriv ut artikkel print symbol