Forskningsrådet lyser ut midler på samfunnssikkerhet.


Det nye programmet for forskning på samfunnssikkerhet (SAMRISK II) er i gang, og første utlysning er nå klar.

SAMRISK II lyser i første omgang ut 14 millioner kroner til forskerprosjekter og en million kroner til nettverksbygging/forprosjekter. Utlysningen blir aktiv på Forskningsrådets nettside 31. juli, med søknadsfrist 4. september 2013. Se planlagt utlysning. I den kommende utlysningen skal forskerprosjektene ha kommunikasjon som tema. Forprosjektene har som formål å etablere samarbeidsrelasjoner for fremtidige søknader. Det inviteres til to typer nettverkssøknader, en tematisk orientert og en prosessorientert. Våren 2014 vil det komme en ny og større utlysning.


I fjor vedtok regjeringen å doble innsatsen til forskning om samfunnssikkerhet. I fem år fremover skal Forskningsrådet tildele 20 millioner kroner årlig gjennom SAMRISK II. Programmet skal bidra til ny kunnskap og forståelse omkring farer som truer samfunnets evne til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta liv. Kunnskapen skal bidra til bedre forebygging, beredskap, redningsarbeid, krisehåndtering og læring. SAMRISK II vil oppfordre til tverrfaglig forskning og vil være aktuelt for søkere fra en rekke fagområder innenfor samfunnsvitenskap, teknologifag og også enkelte naturvitenskapelige fag.


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (19.06.2013)

Skriv ut artikkel print symbol