EU-ekspertgruppe gir anbefalinger for høyere utdanningskvalitet


En såkalt EU High Level Group har gitt 16 anbefalinger for høyere utdanningskvalitet i Europa. Blant forslagene er obligatorisk pedagogisk kompetanse og etablering av et European Academy of Teaching and Learning.

EU-gruppen som idag (18.06.13) la frem sin rapport med 16 anbefalinger legger vekt på obligatorisk pedagogisk kompetanse hos alle undervisere i høyere utdanning og sterkere fokus på å hjelpe studenter med å utvikle entreprenørielle og innovative ferdigheter. Gruppens mandat springer ut av EUs moderniseringsagenda for høyere utdanning, presentert i september 2011 som støtte for å nå målene for 2020.

Androulla Vassiliou, EU-kommissær for utdanning, kultur, språk og ungdom, viser til at for mange høyere utdanningsinstitusjoner legger større vekt på forskning enn utdanning, og at dette må balanseres for å heve utdanningskvalitet og med tanke på karrieremuligheter.

Parallellen til norsk virkelighet er merkbar, tatt i betraktning NOKUTs konklusjon etter gjennomgang av status og erfaringer ti år etter innføring av Kvalitetsreformen: "Virkemidlene for å styrke kvalitet i utdanning, både de økonomiske og andre, er svake sammenliknet med innsatsen for å styrke kvalitet i forskning."

Ett av de største EU-tiltakene for å nå målene for modernisering og internasjonalisering av utdanning i Europa fra 2014-2020 er EUs nye utdanningsprogram med arbeidstittel "Erasmus for All", som lanseres høsten 2013. Hvorvidt programmet responderer på anbefalingene fra ekspertgruppen - og legger til rette for innovative prosjekt og samarbeid - vil tiden vise.

Full pressemelding om ekspertgruppens anbefalinger


Sist oppdatert av Trym Holbek (18.06.2013)

Skriv ut artikkel print symbol