Foreløpige resultater fra utgravingene på Bjorhaug


Utgravingene på Bjorhaug har bydd på overraskelser.

Vi har brukt tiden til å avdekke feltet. Det har vært til dels tidkrevende, da det flere steder er én meter med dyrkingslag man skal gjennom. I tillegg er vi jo på Jæren, noe som betyr mye stein og heftig krafsing. Nå ser ikke resultatene ut til å bli helt som forventet. (Men når blir de egentlig det?) I stedet for senneolitikum/eldre bronsealder har vi åkerlag og et hus hvis keramikkfunn indikerer romersk jernalder (0–400 e.Kr.)

Åkerlagene har tydelige hakk, reiner og ardspor, noe både prosjektlederen og de ansvarlige botanikerne er svært fornøyd med. Selve huset er et sammensurium av stolpehull og har tydelig flere faser. Langs midtaksen er et stort, og særdeles flott, midtildsted. Det har tendenser til oppmuring og det er også observert anlegg som muligens kan være luftekanaler. Vi lurer derfor på om huset kan ha hatt en spesiell funksjon. Kanskje er det en verkstedbygning?

Tekst: Hilde Fyllingen


Sist oppdatert av Ida Gudjonsson (07.06.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
Rene Winther, Jon Husvegg og Mari Samulsen i gang med å avdekke felt. Gravemaskin i bakgrunnen.
Rene Winther, Jon Husvegg og Mari Samulsen i gang med avdekking av felt. Legg merke til det tjukke åkerlaget.
Oversikt over midtildstedet og omliggende strukturer.
Oversikt over midtildstedet og omliggende strukturer.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no