Refleks Seminar 12. juni: Politisk og operasjonell risiko i Brasil og Angola


Onsdag 12. juni arrangerer UiS, UiA og Agderforskning et åpent seminar i samarbeid med Control Risk og UD. Control Risk er et av verdens ledende risikoanalysefirmaer og to av deres eksperter på Brasil vil innlede seminaret i tillegg til Jon Vea, tidligere ambassadør i Angola og Kongo og internasjonal direktør i NHO.

Agderforskning og Universitetene i Stavanger og Agder arrangerer i samarbeid med Control Risks og Utenriksdepartementet et seminar om politisk og operasjonell risiko i Brasil og Angola. Brasiliansk næringsliv investerer mer i Angola enn i noe annet afrikansk land. Også norsk næringsliv har vist stor interesse for Angola med investeringer for rundt 40 milliarder kroner i dette landet de siste 15 årene. Samtidig har mer enn 120 norske selskaper etablert handelsforbindelser med Brasil. Statoil alene hadde i 2011 investert over 30 milliarder kroner i oljeleting i Brasil.

Control Risks er et av verdens ledende risikoanalysefirmaer (www.controlrisks.com) og to av deres eksperter på Brasil vil innlede på dette seminaret.  Geert Aalbers innleder om sosial og politisk risiko mens Thomaz Favaro diskuterer utfordringer knyttet til infrastruktur og logistikk i Brasil. Jon Vea, tidligere ambassadør i Angola og Kongo og internasjonal direktør i NHO, er også blant innlederne.

Seminaret er åpent for alle.
Vel møtt!

Tid:  Onsdag 12 juni 0830-0945
Sted:  Arne Rettedals hus, Universitetet i Stavanger, Rom G-101.

 

Påmelding (helst) til stina.torjesen@uia.no


Sist oppdatert av Egil C. Svela (06.06.2013)

Skriv ut artikkel print symbol