Si din mening om Erasmus


Bli med i en undersøkelse om betydningen av Erasmusprogrammet for deg som ansatt. Undersøkelsen er satt i gang av Europakommisjonen, som ber om innspill i forbindelse med omstruktureringen av utdanningsprogrammene.

UiS deltar i en undersøkelse om internasjonalisering av universiteter i Europa. Undersøkelsen gjennomføres av Europakommisjonen, som finansierer Erasmusprogrammet i tillegg til en rekke andre aktiviteter UiS drar nytte av.

Undersøkelsen er et ambisiøst prosjekt som søker å finne svar på noen spørsmål som er av stor relevans for fremtiden for samarbeid innen høyere utdanning. Dine synspunkter som ansatt har stor betydning.

Som forsker, underviser eller teknisk/administrativt ansatt har du kanskje allerede fått nyte godt av forsknings- eller mobilitetsstipend fra EU. Europakommisjonen er interessert i dine synspunkter på i hvilken grad dette kan ha støttet din forskning eller profesjonelle arbeid, også på et personlig plan. Vi ber deg derfor om å delta i undersøkelsen ved å åpne følgende lenke:

http://www.che-survey.de/uc/erasmus_staff/

Ettersom Europakommisjonen for tiden omstrukturerer programmene sine, er det viktig at flest mulig ansatte deltar. Kontaktperson for undersøkelsen ved UiS er Trym N. Holbek.

Vennlig hilsen
Internasjonalt kontor


 


Sist oppdatert av Trym Holbek (01.06.2013)

Skriv ut artikkel print symbol