Nettverksinfrastruktur -en forutsetning for e-helse og e-læring. Erfaringsdeling fra NORDFORSK-prosjektet Collaborating Living Labs


Greater Stavanger inviterer i samarbeid med universitetene i Aalborg, Karlstad og Stavanger til lunsjseminar om NORDFORSK-prosjektet Collaborating Living Labs (COLL).

Fagfolk tilknyttet NORDFORSK-prosjektet Collaborating Living Labs (COLL) legger frem problemstillinger og funn i forbindelse med behov og løsninger for fremtidens helsetjenester, med særlig fokus på e-helse og e-læring. Eksperter på nettverksteknologi, e-læring og tjenesteforskning deltar i seminaret og det gis rom for dialog rundt aktuelle problemstillinger.
_______________________________________________________________________________________________

Sted: Universitetet i Stavanger, Kjell Arholms hus (i underetasjen)

Tid: torsdag 30. mai, 12.00 - 15.00.

Målgrupper:

  • Offentlig sektor rådmenn, helsesjefer, helsepersonell, IKT-medarbeidere, næringsansvarlige
  • Utdanningsinstitusjoner fagpersoner innen helseutdanning og e-læring
  • Privat sektor aktører innen helseteknologi, bredbåndsprodukter og IKT generelt.

Påmelding: tgg@greaterstavanger.com

Kontaktperson: Tone Grindland Gustafsson, mobil 456 99 909 _________________________________________________________________________________________________________

Program

Helsearbeideres erfaring med velferdsteknologi – nettinfrastruktur og opplevd kvalitet av diagnostisering gjennom bruk av video
Professor Per Kristensson, Service Research Center, Karlstads Universitet

Nettverksinfrastruktur - forutsetningen for e-helse og e-læring
Laboratory Engineer Michael Jensen, Center for Network Planning, Aalborg Universitet

E-læring – studenters opplevelse av digitale læringsmidler
Førsteamanuensis Brynjar Foss, Institutt for helsefag, Universitetet i Stavanger

Brettbaserte og mobile læremidler - en ny arena for læring
NettOp - UiS sin utviklingsavdeling for digitale læremidler.


Lunsjseminaret er gratis, men krever påmelding: tgg@greaterstavanger.com


Sist oppdatert av Egil C. Svela (24.05.2013)

Skriv ut artikkel print symbol