Forslag til kandidater til Forskningsrådspriser.


18. september deler Forskningsrådet ut en innovasjonspris, en formidlingspris og en pris for fremragende forskning - "Årets Møbius". Frem til 14. juni er det mulig å foreslå kandidater til disse prisene.

Forskningsrådet deler hvert år ut tre priser til forskere: Prisen for fremragende forskning - "Årets Møbius", Formidlingsprisen og Forskningsrådets innovasjonspris.

Forskningsrådets pris for fremragende forsnking - "Årets Møbius"
Forskningsrådets pris for fremragende forskning skal lønne høy kvalitet i forskning, nasjonalt og internasjonalt. Prisen blir gitt på grunnlag av dokumenterte resultat, og skal være en inspirasjon til videre innsats. Prisen kan tildeles både enkeltpersoner og grupper av personer. Prisen er på 1 million kroner. 

Forskningsrådets innovasjonspris
Forskingsrådets innovasjonspris blir delt ut til en bedrift eller offentlig institusjon som viser fremragende evne til å ta i bruk forskingsresultat og dermed skape innovasjon. Vinneren skaper verdier – enten i bedriftsøkonomisk eller samfunnsmessig forstand.

Kandidater til innovasjonsprisen er bedrifter som har eller har hatt støtte fra Forskningsrådet sine næringsrettede program. Prisen er på 500 000 kroner. 

Forskningsrådets formidlingspris
Forskningsrådets formidlingspris blir gitt til en forsker som har utmerket seg med levende og nyskapende kommunikasjon av faglig høy kvalitet. Alle typer formidling i alle typer medium, og både langvarig innsats og enkeltstående tiltak, kan premieres. Formidlingen skal være allmennrettet, og det blir lagt vekt på den evnen kandidaten har til å være kreativ og nyskapende.

Prisen er på 250 000 kroner.

Les mer om prisene her.


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (15.05.2013)

Skriv ut artikkel print symbol