Hva betyr Erasmusprogrammet for deg?


Bli med på å si din mening om Erasmusprogrammet gjennom EU-kommisjonens undersøkelse om internasjonalisering av europeiske universiteter.

Universitetet i Stavanger deltar i en undersøkelse om internasjonalisering av europeiske universiteter. Undersøkelsen blir gjennomført av Europakommisjonen, som finansierer Erasmusprogrammet og mange andre aktiviteter som UiS deltar i.

Undersøkelsen er et ambisiøst prosjekt som har som mål å finne svar på en rekke viktige spørsmål som er svært relevante for fremtidig samarbeid innen høyere utdanning. Dine synspunkter som tidligere student i høyere utdanning er avgjørende.

Som tidligere student enten ved UiS eller ved andre læresteder har du kanskje hatt et utenlandsopphold og du har kanskje fått nyte godt av Erasmusstipend eller andre ordninger for å studere i utlandet. EU-kommisjonen er interessert i hva du har lært av å studere i utlandet og hvilken betydning utenlandsopphold eller studier i hjemlandet har hatt for din personlige og karrieremessige utvikling. Alle deltakere i denne undersøkelsen vil motta en individuell tilbakemelding med hensyn til personlig utvikling sammenlignet med andre.

Vi ber deg åpne undersøkelsen her:

http://www.che-survey.de/uc/EIS_survey_2013/

EU-kommisjonen er nå i full gang med å omorganisere sine utdanningsprogram, og er derfor veldig opptatt av at flest mulig deltar i denne undersøkelsen.

Tusen takk for at du deltar i undersøkelsen, som bidrar til videreutvikling av EUs utdanningsprogram,

Vennlig hilsen
Internasjonalt kontor


Sist oppdatert av Trym Holbek (11.05.2013)

Skriv ut artikkel print symbol