Utveksling: Studenter motiveres av andre studenter


UiS kan få flere studenter til å reise ut ved å bruke tidligere utenlandsstudenter som ressurser, og løfte frem det faglige utbyttet. Studentene motiveres mest av andre studenters erfaringer, viser rapport.

Funnene kommer frem i en felles nordisk mobilitetsundersøkelse, "Living and Learning - Exchange Studies Abroad", hvor rundt 6500 studenter på siste året av bachelor- og mastergraden har svart. SIU har laget rapporten sammen med Centre for International Mobility (CIMO) i Finland og Universitets- og högskolerådet i Sverige. 

Et av spørsmålene rapporten tar for seg, er hva som gjør at noen studenter velger å reise på utveksling eller praksisopphold, mens andre velger å bli på hjemmeinstitusjonen gjennom hele studiet. 

I undersøkelsen oppgir en stor andel at andre studenter som har vært på studie- eller praksisopphold er den største motivasjonskilden til å reise ut, før lærere, rådgivere og internasjonale koordinatorer. En av utrederne for rapporten, Arne Haugen i SIU, uttaler at institusjonene kan bli flinkere til å bruke hjemvendte studenter for å styrke mobiliteten ved institusjonen, og trekke dem mer aktivt inn i dette arbeidet. Dette er felles for alle de nordiske landene, sier han.

Alle studieprogram ved UiS skal ha kvalitetssikrede og relevante utvekslingstilbud, og alle fagmiljø oppfordres til å engasjere tidligere utreisestudenter til å promotere egne utvekslingsordninger. Kontakt også Internasjonalt kontor for støtte til å utvikle gode ordninger.

Les mer om funnene i rapporten her


Tekst: SIU.no og Trym N. Holbek, Internasjonalt kontor UiS


Sist oppdatert av Trym Holbek (03.05.2013)

Skriv ut artikkel print symbol