EØS-midler til samarbeid med Portugal


Bilaterale fond er en nyvinning under EØS-midlene for å bidra til å styrke kontakten og samarbeidet mellom Norge og mottakarlandene. Fondet i Portugal tar nå imot søknader frem til fristen 24. juni.

Fondet kan støtte aktiviteter som konferanser, seminarer, studieturer, ekspertbesøk, informasjonstiltak, utveksling m.m. som har som formål å styrke samarbeidet mellom Norge og Portugal.

Bilaterale fond er en mer fleksibel form for støtte til samarbeid over landegrensene, og krever ikke at deltakerne er involvert i andre prosjekt og programmer under EØS-midlene.

Fondet er på 210.000 euro og er delt i tre prioriterte områder for samarbeid:

- Samarbeid innen politisk prioriterte områder: menneskerettigheter, toleranse, likestilling, flerkulturell forståelse m.m.
- Tiltak knyttet til sosial utestenging i storbyer, inkludert håndtering av arbeidsledige ungdom
- Ekspertbesøk og deltakelse på konferanser innen sektorer støttet gjennom EØS-midlene

Både norske og portugisiske aktører kan søke om støtte. I selve utlysningen er det listet opp hvilke utgifter som kan bli dekket gjennom fondet.

Søknadsfrist er 24. juni.

Ta kontakt med den norske ambassaden i Lisboa om du har ytterligere spørsmål om det bilaterale fondet og søknadsbehandling.

Nyttige lenker:

De 3 utlysningene
Norges ambassade i Portugal
Faktaark om støtten til Portugal gjennom EØS-midlene

 

Tekst: Europaportalen.no


Sist oppdatert av Trym Holbek (02.05.2013)

Skriv ut artikkel print symbol