«Sykle til jobben»-aksjonen 2013


Bli med på årets «Sykle til jobben»! Aksjonen går fra 6. mai til 30. september. Som vanlig blir det flotte premier! Du kan fortsatt bli med.

Våren er her – og med den «Sykle til Jobben» – aksjonen. Ved å la bilen stå og velge andre framkomstmåter sparer vi miljøet for forurensning og får bedre helse. Som tidligere år har UiS bedriftsidrettslag valgt å ha en lokal aksjon. Vi deltar altså ikke i den nasjonale aksjonen.

Individuelle deltakere premieres i tre kategorier:

1. Flest antall kilometer
2. Høyest antall aktive dager
3. Loddtrekning mellom alle deltakere som har syklet 18 dager eller mer
 

Premiering for lag:

For å hevde seg i lagkonkurransen må flest mulig av lagets medlemmer være aktive flest mulig dager. Det er altså  ikke om å gjøre å sykle lengst, men å ha et høyt aktivitetsnivå.  Hvert lag må også levere en kort begrunnelse for hvorfor de fortjener å vinne.

Hvem kan delta?

Bedriftsidrettslagets mål er at flest mulig skal delta! Aksjonen støttes av personalavdelingens HMS-budsjett for å oppfordre medarbeiderne til fysisk aktivitet.

Alle ansatte som kommer seg til og/eller fra arbeid for egen maskin får være med! «Sykle til Jobben»-aksjonen inkluderer også de som går/jogger/bruker rulleskøyter, skateboard eller sparkesykkel eller lignende til og fra jobb. Også de som går for egen maskin på deler av veien til/fra arbeid kan være med. Deltakelsen har ligget på drøyt 80 de to siste årene – klarer vi å sette deltakerrekord i år?

Lyst til å delta som lag? De som ønsker å stille som lag peker ut en kontaktperson for laget som får ansvaret for å melde inn lagets samlede innsats i registreringsskjemaet

Som syklist er man utsatt i trafikken. Vi oppfordrer alle til å sette sikkerhet først og ta hensyn til andre trafikanter og gående.

Registrering av deltakelse

Vi har laget et eget Excel - skjema for registrering. Du registrerer selv
• antall aktive dager i perioden (6. mai - 30. september)
• antall kilometer i perioden (6.mai - 30. september)

NB! Kun registreringer på dette skjemaet vil bli tatt med. Dere som deltar i fakultets- eller instituttaksjoner som går over hele året, må være oppmerksomme på dette og registrere på sykkelaksjonens skjema i den tiden sykkelaksjonen varer. Vi har ikke mulighet til å ta det ekstraarbeidet det innebærer dersom dere sender inn feil skjema.

Ansatte som vil delta, må melde seg på til via epost til gunvor.hinna@uis.no

Utfylt skjema sendes på epost til Sara Mauland, sara.mauland@uis.no innen fredag 11. oktober 2013.

Medlemskap i UiS BIL

Bedriftsidrettslaget ser gjerne at flere melder seg inn i UiS BIL. For en beskjeden kontingent på 150 kroner i året får du også mulighet for rabatt i enkelte sportsbutikker, bl.a. Bike Brothers. Du kan også benytte deg av Rogaland Bedriftsidrettskrets sine rabattavtaler. Se intranettsiden under «Personalavdelingen» og «Velferdstilbud».

Har du spørsmål kan du kontakte Sara Mauland, sara.mauland@uis.no (leder i BIL) (telefon 3 1016).

Bli med da vel!


Sist oppdatert av Sara Mauland (24.05.2013)

Skriv ut artikkel print symbol