Russland: Nye midler til langtidsprosjekter og kortvarige prosjekter


Har du faglige kontakter i Russland? Samarbeidsprogrammet med Russland utlyser midler til korte og lengre samarbeidsprosjekter. Søk midler innen 7. juni 2013.

Samarbeidsprogrammet med Russland løper fra 2011-2016, og i denne perioden gjøres tilgjengelig midler til at norske høyere utdanningsinstitusjoner kan utvikle utdanningssamarbeid med russiske institusjoner.

I denne utlysningen vil man kunne søke om både langvarige og kortvarige prosjekter. Alle akkrediterte russiske institusjoner, både offentlige og private, kan delta i prosjektsamarbeid.

Søknader bør innrettes mot å bidra til ett eller flere av følgende målsetninger for programmet:

  • Øke samarbeid om utvikling av bærekraftige studieprogrammer innen høyt prioriterte sektorer nasjonalt og institusjonelt
  • Erfaringsdeling fra norsk deltakelse i Bolognaprosessen
  • Heve utdanningskvaliteten ved involverte utdanningsinstitusjonene
  • Øke akademisk samarbeid og relasjoner mellom Norge og Russland
  • Øke gjensidig kunnskap om hverandres språk og kultur

Søknadskategorier

Langvarige prosjekter:
Må gjennomføres i perioden 2013-2016, og avsluttes innen 30. juni 2016. Kan tildeles inntil 3 mill. NOK for to institusjoner, og 3,5 mill. NOK for tre eller flere institusjoner i samme partnerskap.

Kortvarige prosjekter:
Må gjennomføres i perioden 2013-2014, og avsluttes innen 31. desember 2014. Kan tildeles inntil 200 000,- NOK for to institusjoner og 300 000,- NOK for tre eller flere institusjoner i samme partnerskap.

Støtteverdige aktiviteter er knyttet til utvikling av felles kurs/program, mobilitet av ansatte/studenter, kompetanseheving for ansatte, infrastruktur, publisering og mye annet. Se SIUs programside for detaljert info knyttet til søknadskategoriene.

Hvordan søke?

Programdokumentet inneholder alle nødvendige forhold vedrørende oppbygging av søknad inkludert budsjett og vedlegg. Søknad skal sendes via SIUs elektroniske søknadssystem Espresso, og i tillegg skal det skrives ut en signaturside. Denne skal signeres av prosjektleder og instituttleder/dekan/rektor avhengig av samarbeidsnivå.

NB: Legg merke til at også tilsvarende signatarer ved russisk partnerinstitusjon skal signere på dette dokumentet.

Ytterligere nettverkspartnere trenger ikke signere.


Kontakt fakultetskoordinatorene i Internasjonalt kontor for informasjon og bistand til å utforme prosjekt og søknadsinnsending.

Hele utlysningen er tilgjengelig her

Programdokument for samarbeidsprogrammet med Russland 2011-2016 er tilgjengelig her


Sist oppdatert av Trym Holbek (30.04.2013)

Skriv ut artikkel print symbol