Håvard Hansen inn i Markedsrådet


UiS-professor Håvard Hansen er oppnevnt som varamedlem til Markedsrådet for de neste fire årene. Markedsrådet er et forvaltningsorgan som avgjør klager på antatte overtredelser av markedsføringsloven, reklameforbudene i kringkastingsloven og alkohol- og tobakkskadeloven.

Markedsrådet ble etablert i 1974, og er et forvalt­ningsorgan som hovedsaklig følger forvaltningslovens regler i sin saksbehandling. Markedsrådet ligger administrativt under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, og får alle sine midler over stats­budsjettet.

En sak som skal behandles av Markedsrådet etter markedsføringsloven, må alltid først ha vært til behandling hos Forbrukerombudet. Saker om reklameforbud i kringkastingsloven skal først behandles av Statens medietilsyn, og saker om forbud mot reklame for tobakk og alkohol skal være behandlet av Sosial- og helsedirektoratet.

Markedsrådet består av 9 medlemmer med personlige varamedlemmer, og disse oppnevnes av Kongen for 4 år av gangen. Markedsrådet har én leder, én nestleder og  sju ordinære medlemmer.

Håvard Hansen ble i statsråd i dag oppnevnt som varamedlem til Markedsrådet fra og med 1. mai 2013 til og med 30. april 2017.

Les mer om Markedsrådet
 


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (24.02.2017)

Skriv ut artikkel print symbol