UTFORSK-programmet: Invitasjon til innspill


UTFORSK er et nytt virkemiddel for å styrke sammenhengen mellom forskning og høyere utdanning i det internasjonale samarbeidet. Programmet fokuserer på samarbeid med Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika og Japan (BRIKS-landene og Japan). Du kan nå være med på å forme programmet med dine innspill.

Det nye virkemiddelet får sin oppstart i 2013, og er bl.a. omtalt i den nye forskingsmeldingen (Meld.St. 18, 2012 – 2013). Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) inviterer nå til å kommentere utkastet til utlysningstekst for UTFORSK Partnerskapsprogram for pilotfasen 2013-2015/16. Bevilgningen gjelder for en treårig pilotfase, og virkemiddelet skal i første omgang rettes mot Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika (BRIKS-landene og Japan). UTFORSK utvikles og skal administreres av SIU, i nært samarbeid med Forskningsrådet.

UTFORSK skal hovedsakelig bestå av et Partnerskapsprogram med institusjonelle prosjekter som bygger på eksisterende internasjonalt forskningssamarbeid finansiert gjennom Forskningsrådet. Gjennom UTFORSK skal man kunne knytte utdanningsaktiviteter til forskningssamarbeid. I tillegg til støtte til partnerskapsprosjekter er det også et mål at UTFORSK skal bli et fleksibelt virkemiddel som bidrar til aktiviteter som eksempelvis seminarer, workshops og delegasjonsreiser. En del føringer er lagt av KD, men SIU ønsker innspill til alle deler av utlysningsteksten velkommen. Særlig ber SIU om innspill til følgende:

  • Tidsplan: Utlysning 31. mai, søknadsfrist 27. september, tildeling i november
  • Eventuelle uklarheter og innspill til flere/andre aktiviteter som bør inkluderes i partnerskapsprogrammet, evt. også ting som bør utelates
  • Informasjonsmøte for norske institusjoner og potensielle søkere (tentativt 17. juni kl. 13-15)

Utdannings- og forskningsledere oppfordres spesielt til å sende inn innspill.

Innspill meldes fra de enkelte enhetene til undertegnede på trym.holbek@uis.no senest mandag 29. april. En samlet tilbakemelding fra institusjonen vil bli sendt SIU innen 1. mai.

Utkast til utlysningstekst for UTFORSK


Sist oppdatert av Trym Holbek (24.04.2013)

Skriv ut artikkel print symbol