Informasjonsmøte på UiS om FRIPROs nye retningslinjer


Forskningsrådets program Fri prosjektstøtte (FRIPRO) er i endring, og vil i årets utlysning ha en ny innretning. I tilknytning til dette inviterer NFR til informasjonsmøte på UiS, den 7. mai, kl. 12:30, i rom AR-G201.

NFR vil, i tillegg til å informere om endringene i FRIPRO, også gi råd og vink angående søknadsskriving og informasjon om selve søknadsbehandlingsprosessen.

Spesielt nytt er det at FRIPRO i årene fremover vil satse mer på de unge, og det er i år også innført en egen kategori for unge forskertalenter. Årets FRIPRO-utlysning vektlegger også dristighet og faglig fornyelse.
Fullstendig utlysning finnes på forskningsrådets nettsider, og fristen for å søke på FRIPRO-midler er 29. mai 2013, klokken 13:00. 
For å forsikre oss om at vi har kapasitet til å ta i mot alle interesserte, ber vi om at dere melder dere på informasjonsmøte her.

Velkommen!

Info meeting at UiS regarding new guidelines in FRIPRO
The Norwegian research council (NFR) programme “Independent projects” (FRIPRO) is in change, which can be seen already in this year’s announcement. In relation to this, NFR is holding an info meeting at UiS at May 7th, at 12:30 pm, in room AR-G201. In addition to providing information about the new guidelines, they will also give advice and tips about how to write the application and inform about how the evaluation process is occurring.

The full FRIPRO announcement can be found here, and the final deadline for applying is May 29th, at 13:00 pm.

To ensure we have room for everyone interested, please register here for the info meeting.

Welcome!


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (03.05.2013)

Skriv ut artikkel print symbol