Starta EU-prosjekt om berekraftig energi


I dag starta det store EU-prosjektet ENSEA. Dermed er UiS, Lyse og Rogaland fylkeskommune i gang med å utvikle gode forskingsprosjekt innanfor berekraftig energi.

The European North Sea Energy Alliance (ENSEA) er eit EU-finansiert prosjekt som skal driva fram samarbeidsprosjekt i ulike regionar.

I dag opna dekan for Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet, Ole Ringdal, det første arbeidsmøtet for partnarane i region Sørvest-Norge. De andre regionene er Sachsen, Nord-Holland og Skottland.

Målet deira er å utvikle prosjekt som kan få forskingsstøtte frå EU.

Les meir om EU-prosjektet ENSEA her


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (18.04.2013)

Skriv ut artikkel print symbol