Utlysning: samarbeid med land i Sentral-Asia


SIU lyser ut midler til utdanningssamarbeid med Eurasia-land: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine and Uzbekistan. Søknadsfrist er 20. juni 2013.

Det norske samarbeidsprogrammet med Eurasia-landene gir støtte til kortvarige samarbeidsprosjekter og finansieres av Utenriksdepartementet. Målene for programmet er:

  • Øke relevans for høyere utdanning i samarbeidslandene gjennom felles utvikling av studieprogram innen høyt prioriterte felt
  • Styrke kvalitet i høyere utdanning
  • Bidra til økt internasjonalisering av høyere utdanning i samarbeidslandene og i Norge, og til deling av norsk erfaring med deltakelse i Bolognaprosessen
  • Styrke faglige forbindelser og samarbeid mellom Norge og samarbeidslandene

Alle fagområder er dekket av utlysningen.

Støttede aktiviteter
Økonomisk støtte gjennom Eurasia-programmet gis til kortvarige samarbeidsprosjekter som planlegger en eller flere av følgende aktiviteter:

  • Nettverksbygging/seminar/workshops/studieturer
  • Utvikling av felles kurs eller grader
  • Felles undervisning eller samveiledning
  • Mobilitet av studenter og ansatte
  • Andre aktiviteter innenfor utdanningssamarbeid kan også støttes

Økonomiske vilkår
Maksimal søknadssum per prosjekt er NOK 250 000,-. I denne utlysningen gjøres NOK 3 000 000,- tilgjengelig for søknad. Inntil 7% av prosjektbeløpet kan settes av til administrasjonsutgifter. Merk: utlysningen dekker ikke lønnsutgifter eller aktiviteter av forskningsart.

Søknad skal sendes gjennom SIUs elektroniske søknadssystem Espresso. I tillegg til den elektroniske søknaden skal et omslagsark signert av prosjektleder og institusjonelt ansvarlig sendes inn til SIU.

Søknadsfrist er 20. juni kl. 15:00.

Full utlysning og link til søknadssystem hos SIU sine nettsider.


For råd og bistand knyttet til prosjektutforming og innsending av søknad, kontakt fakultetskoordinatorene i Internasjonalt kontor.


Sist oppdatert av Trym Holbek (17.04.2013)

Skriv ut artikkel print symbol