Søk på entrepenørskapsmidler


Norgesuniversitetet lyser på vegne av Kunnskapsdepartementet ut midler til entrepenørskap i høyere utdanning.

Midlene er et ledd i regjeringens handlingsplan for entrepenørskap i utdanningen.  Målet er mer entrepenørskap, nytenking og innovasjon i hele utdanningsløpet.  

I 2012 fikk åtte læresteder tildelt prosjektmidler for til sammen 4,5 millioner kroner. 

Midlene skal gå til å heve kompetansen hos de faglig tilsatte eller utvikling av studietilbud. 

Les mer her om midlene. 

Gå rett til utlysningen

Søknadsfrist er 15. juni 2013. 


Sist oppdatert av Håkon Hapnes Strand (17.04.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no