Tilsynsforskriften revidert


”Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning”gjelder akkreditering av og tilsyn med høyere utdanning og institusjoner som gir høyere utdanning. Revidert forskrift trådte i kraft 28. februar 2013. Den nye forskriften har fått korttittelen "Studietilsynsforskriften".

Den reviderte ”Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning” trådte i kraft 28. februar 2013. Forskriftsrevideringen er hovedsakelig en endring av strukturen i forskriften. Det er kun gjort noen mindre substansielle endringer. Strukturen i den reviderte forskriften er imidlertid såpass endret at den fremstår som en ny forskrift, og NOKUT valgte derfor å vedta den som en ny forskrift gjeldende fra 28. februar 2013. Den gamle Tilsynsforskriften av 27. januar 2011 ble opphevet fra samme dato.

For mer informasjon om Studietilsynsforskriften se:
http://www.nokut.no/no/Nyheter/Nyheter-2013/Tilsynsforskriften-revidert/
 


Sist oppdatert av Inger Thorshaug (17.04.2013)

Skriv ut artikkel print symbol